maandag 10 oktober 2011

Digibieb site van de maand 2002


"Waar ik op zit te wachten is echt papier, maar dan met de functie van een computer." Zulk papier beschikt over een techniek waardoor de letters erop kunnen veranderen. Zo kan er dus een nieuw boek worden gedownload op hetzelfde papier.Stel ik in maart 2002 voor het computertijdschrift PC Active. Het tijdschrift riept digibieb.nl uit tot "site van de maand". Ook pleit ik voor een soort "digitale bibliotheek". Het artikel stond in het teken van het e-book dat maar niet wilde doorbreken. Lees het gehele artikel door op het plaatje te klikken.
Door de site http://www.digibieb.nl is veel ervaring opgedaan rondom het e-book. Helaas is het nog steeds marginaal op gepakt door bibliotheken. Sommige bibliotheken hebben gekozen voor de NBD oplossing, dat eigenlijk geen e-book uitlening is. Lees het verhaal "het spijt ons, maar het e-book is al uitgeleend". Daarnaast was het geen brancheproduct maar gewoon een te duur contract voor hooguit 300 titels per bibliotheekorganisatie. Landelijk zijn wel mooie rapporten verschenen maar tot nu toe, buiten een iPad app nog niets. Twee jaar geleden heb ik nog een e-bookplan ingediend om een site te starten met alle gratis materialen om alvast te "oefenen" met betaalde boeken.

Jan de waal is genomineerd als bibliothecaris van het jaar "stem op Jan"

Plan 2009:
Hieronder de grote lijnen voor eigen e-portaal:

Inleiding


In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat het digitaal integreren van materiaal een arbeidsintensieve aangelegenheid is. In het verleden deden monniken dit werk: gratis. Nu wordt dit stilaan voor een groot deel door Google e-books overgenomen. Het Nederlandse Openbare Bibliotheekwerk zou inzet moeten plegen om deze ontwikkeling te integreren in het Openbare Bibliotheekwerk. Daar liggen belangen vanuit het publieke domein. Samenwerking met Google books zou moeten worden opgezet.

Bovendien zouden de auteursrechten voor het toevoegen van digitale content aan bibliotheekcollecties moeten worden vastgelegd in wettelijke kaders. De reden hiervan is evident: beschikbaarheid in het publieke domein. Niet per uitgever dient onderhandelt te worden over wel of niet en tegen welke vergoeding een en ander ter beschikking wordt gesteld, maar op basis van een wettelijk kader.

Idee


1. Voorbereidingen treffen om de op dit moment nog volledig onder auteursrechtelijk beschermde e-books succesvol te kunnen opnemen in de landelijke digitale bibliotheekdiensten. De introductie van deze dienst zal nog enige tijd vereisen. Het hieronder beschreven project kan als voorbeeld dienen om een structuur te ontwerpen waarin ook auteursrechtelijk beschermende e-books kunnen worden opgenomen.
2. Ten behoeve van het Openbare Bibliotheekwerk alle beschikbare, rechtenvrije, Nederlandstalige informatieve en literaire digitale boeken verzamelen, ontsluiten en beschikbaar stelen in één format.

(Een groot aantal e-books bevinden zich in het publieke domein en zijn rechtenvrij verspreidbaar. Google heeft met Google books veel boeken ontsloten waaronder veel Nederlandstalige titels. De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren heeft Nederlandstalige en Project Laurens Jansz. Coster hebben vooral Nederlandse literatuur ontsloten. De KB heeft het E-Depot maar dit materiaal is niet vrij toegankelijk. Hiernaast naast zijn nog talloze sites met gratis en rechten vrije boeken.
Binnen het Nederlandse taal gebied is géén organisatie die een samenhang brengt in deze rechtenvrije teksten.

De redenen daarvan zijn:

Er vindt op dit terrein geen collectionering plaats en aldus is er ook geen toegankelijke collectie
Marktpartijen zijn niet geïnteresseerd in het collectioneren, uniformeren, transformeren en ontsluiten van rechtenvrije digitale producten omwille van het feit dat dit voor het grootste geen verdienmodel is
Openbare Bibliotheken worden momenteel niet herkend als distributiepunt van digitale boeken.
Het Openbare Bibliotheekwerk kan middels dit project ervaring opdoen met het ‘uitlenen’ van digitale producten
In de tijd gezien is het een project dat snel realiseerbaar is, vanwege het feit dat er op deze werken niet langer auteursrechten rusten en bibliotheken aldus snel met deze landelijke dienstverlening te kunnen starten
Bovendien groeit het aandeel digitale rechtenvrije materialen en deze kunnen dan ook onderdeel van de collectie worden
Het project is beperkt tot rechtenvrije media, vanwege het feit dat er voor het Openbare Bibliotheekwerk nog geen wettelijke maatregelen zijn getroffen m.b.t e-books waarop nog rechten worden uitgeoefend
Beoogd eindresultaat


Er is voor het gehele Nederlandse publiek een collectie rechtenvrije Nederlandstalige e-books beschikbaar. Het project maakt het noodzakelijk om vanaf de start van het project hierop een actief collectioneringsbeleid toe te passen.

De collectie wordt geïntegreerd in de catalogi van bibliotheken en is separaat beschikbaar op een landelijke site van het Openbare Bibliotheekwerk. Ook hier zijn de e-books full text leverbaar.

Projectbeschrijving
In het project worden rechtenvrije e-books (de definitie van de op te nemen digitale content dient nog gedefinieerd te worden) worden gecollectioneerd en getransformeerd naar standaard format genaamd Epub en zijn beschikbaar voor alle Nederlandse burgers.
Doelgroep: het gehele Nederlandse taalgebied
Gebruik marketing en promotie:

De aanwijzing aan burgers dat de Openbare Bibliotheek digitale content heeft rondom e-books
De Openbare Bibliotheek middels e-books een hoger digitaal profiel geven in het digitale leefgebied
Digitale content als normaal bibliotheekproduct etaleren

Continuering en landelijke uitrol:

Opzet project:

1) Projectenbureau opzetten voor de coördinatie en start van het project. Het project moet na een jaar onderdeel uitmaken van de landelijke dienstverlening

2) In kaart brengen van alle rechtenvrije Nederlandstalige boeken met een literaire of informatieve functie

3) Verzamelen van alle rechtenvrije Nederlandstalige boeken met een literaire of informatieve functie in een centrale database

4) Samenwerking aangaan met Google Books, De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren en KB

5) Vertalen van alle rechtenvrije Nederlandstalige boeken met een literaire of informatieve functie naar het Epub format

6) Aanbieden van deze rechtenvrije Nederlandstalige boeken op de landelijke bibliotheeksite zodat ze volledig beschikbaar zijn. Natuurlijk ook in de thuissituatie.

7) Koppelen van deze rechtenvrije Nederlandstalige boeken in de catalogussen van de Nederlandse bibliotheeksystemen, zodat ze full text beschikbaar zijn om thuis of in de bibliotheek te downloaden

8) Openbare Bibliotheken krijgen vanuit het project deze koppeling.

9) In catalogi ontbreekt nu nog de download optie. Bibliotheekcatalogussen geschikt maken voor aanbieden van e-books waar rechten op rusten (zie inleiding).

10) Promotie van het digitale literaire erf d.m.v. van Youtube filmpjes, widgets voor websites, digitale banners en (papieren) affiches

11) uitgangspunt is dat de e-books daar waar mogelijk via geautomatiseerde processen worden opgenomen in de collectie en daarbij aansluiting te zoeken bij eerder genomen initiatieven (Google, Project Laurens Jansz Coster, Digitale Bibliotheek voor Nederlandse Letteren. Bol.com)

12. De ontwikkeling van deze dienst sluit aan bij de nieuwe vormen van bibliotheeklidmaatschappen zoals de anonieme surfer, digitaal lid en de geregistreerde gebruiker.

Projectuitvoering


Dit project behoeft een aanpak op nationaal niveau. De projectorganisatie dient zodanig vormgegeven te worden en organisatorisch ingebed te worden dat een landelijke aanpak het resultaat is.

De Basisbibliotheek Maasland is hiervoor niet voldoende toegerust.

Een samenwerking met een PSO ligt voor de hand.

zaterdag 13 augustus 2011

Straks heeft iedereen een e-bookMijn verwachting was in 2000 dat men in 2010 massaal e-books zou lezen op ereaders. Deels is dit uitgekomen maar we zijn nog niet op het niveau dat het algemeen geaccepteerd is. De oorzaak heeft te maken dat ereaders nog te veel apparaten zijn, de iPad slecht te gebruiken is in de buitenlucht en dat de titels nog te duur en beperkt zijn. Ik beschrijf in 2000 al de mogelijkheid dat iedereen zijn eigen uitgeverij kan beginnen. Ook de positie van bibliotheken t.o.v. het e-book is van belang.

zondag 20 maart 2011

Tijdsbalk van het e-book
De geschiedenis van het e-book met een accent op Nederland en bibliotheken. Verscheen in 2010 in bibliotheekblad. Zal de komende tijd aangevuld worden.

1971: Start van het Project Gutenberg door Michael S. Hart, doel: digitaliseren van het geschreven erfgoed.
1985: Oprichting van “Expanded Books Voyager company” door Bob Stein: uitgeven van digitale boeken op CD-Rom
1993: Eerste e-book software ontwikkeld door Zahur Klemath Zapata; het Amerikaanse bedrijf Digital Books publiceert vijftig boeken in dit formaat op CD-Rom.
1993: Bibliobytes.com publiceert de eerste gratis elektronische boeken op internet.
1995: Het Project Laurens Jz. Coster was een Nederlands project van de UVA. Het doel van het project was de digitalisering van zoveel mogelijk rechtenvrije Nederlandstalige teksten. Gestopt in 2001.
1998: Ereader.com, de eerste webshop voor e-books, voor de Palm PDA
1998: Rocket eBook, de eerste echte e-reader met een eigen formaat e-books en een eigen ebook store.
1999: Start van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, het wetenschappelijke project voor het digitaliseren van Nederlandstalige teksten. Opgericht door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.
1999: Start van www.ebook.nl de eerste Nederlandse distributeur van e-books.
2000: Amazon start met een e-bookshop met ongeveer 1.000 titels, in MS Reader en audio-formaat
2000: Nederlandse E-books online te koop bij Boeknet ism ebook.nl
2000: Rotterdamse boekhandel Donner start met verkoop e-readers Rocket ebook
2000: Stephen King introduceert zijn boek “Riding with the bullet” exclusief als gratis e-book
2000: New E-publishing start. Doel: de Nederlandse uitgeversmarkt over de digitale streep trekken.
2000: Bibliotheek Oss start in mei met een e-book presentatie in de bibliotheek, Bibliotheek wordt een digitaal tankstation.
2000: Digibieb.nl: een informatieve website rondom e-books en digitaal lezen.
2000: De Doetinchemse bibliotheek gaat in september e-book apparaten uitlenen
2000: De bibliotheek Tilburg geeft in november vijf prominente Tilburgers het e-book te leen.
2001: e-book.nl verkocht aan New-E-Publishing.
2001: Bell Labs, Philips en Sony en E Ink zijn er in geslaagd een goedkope manier te vinden om flexibele beeldschermen te produceren
2001: Lemniscaat verspreidt gratis per e-mail jeugdboek Arthur - de zienersteen
2001: Amazon is in april gestart met de verkoop van 4000 PDF e-books
2001: Juridische strijd in de VS Inzet: is een e-book een boek?
2002: Einde van de hype rondom het e-book. Pas in 2006 weer belangstelling
2003: Een miljoen e-books verkocht in de USA.
2003: 10.000 gratis Engelstalige e-books in Palm, HTML, PDF, Rocket e-book, Plucker 2004: NetLibrary legt accent op verkoop e-book aan bibliotheken in de USA
2004: Sony Librié te koop in Japan, de wereldprimeur voor een e-reader met een beeldscherm van elektronisch papier
2004: OverDrive, Inc., verzorgt uitleen e-books voor San José en Denver Public Library Launches New Digital Library
2005: Irex zoekt met de Iliad contact met de bibliotheek Oss over uitleen van e-books in bibliotheken.
2005: Introductie van de iLiad van Philips-dochter iRex, op landelijke bijeenkomst bibliotheek.nl. Veel bibliothecarissen zien voor het eerst elektronisch papier.
2006: Academische Uitgeverij Eburon biedt sinds februari aan haar auteurs de mogelijkheid om e-books te verspreiden.
2006: Het Nederlandse iRex Technologies, een spin-off van Philips, presenteert juni haar eerste e-book lezer, de iLiad.
2006: Introductie van de eerste Sony e-reader met eigen boekwinkel in de VS.
2007: Bibliotheek Almere leent per april de e-reader de iLiad uit.
2007: Landelijke werkgroep Elektronisch Papier (o.a. bibliotheken Amsterdam, Rotterdam, Haarlem, Oss, VOB) verspreidt een 30-tal Iliad readers onder bibliotheken om ervaringen op te doen met uitleen van e-readers.
2007: Bijeenkomst in mei Probiblio over e-books en elektronisch papier.
2007: Strandbibliotheken lenen het Iliad e-book en luisterboeken uit op Ipod.

2007: Duitse bibliotheekgebruikers kunnen sinds juni op onleihe.net: 40.000 titels PDF e-books, luisterboeken, muziek en video downloaden.

2007: De Amerikaanse Internet boekhandel Amazon start de verkoop van de e-reader Kindle, draadloze levering van 100.000 e-books, tijdschriften en kranten tegen 9,99 $ via de eigen webshop. Iedereen kan uitgever worden via Amazon.

2007: Cover Newsweek 18 nov. Foto van Amazon.com CEO Jeff Bezos: "Books Aren't Dead. (They're Just Going Digital.)".
2007: Lancering van EPUB, een open, herschikbaar e-book formaat.
2007: Ereaders.nl opgezet door Wiebe de Jager van eburon.nl om ereadering te promoten en zodoende een markt voor uitgevers te creëren.
2008: Boekhandelsketen Selexyz start met de verkoop van e-readers en e-books in Nederland.
2008: NBD/Biblion presenteert op 25 september 2008 de ePortal: het PDF uitleensysteem voor digitale media.
2008: NRC Handelsblad brengt sinds maart de NRC als e-krant uit op iRex ILiad.
2009: Diverse Nederlandse Openbare bibliotheken lenen e-readers uit.
2009: Google’s e-Books Store wil starten met 500.000 titels en 1 miljoen gratis e-books. 2009: Amazone heeft 350.000 e-booktitels in de verkoop.
2009: Bol en Sony samen in verkoop e-books start, in augustus met 2.000 Nederlandstalige en 8.000 Engelstalige titels.
2009: Bol.com en Ebook.nl beginnen met de verkoop van e-books in EPUB
2009: Eportal NBD/Biblion heeft 300 Nederlandstalige PDF e-books en luisterboeken
2009: Start van het eBoekhuis (Central Boekhuis) in september, levering van 3000 e-books aan Bol.com, Selexyz.nl en Vanstockum.nl
2009: Najaar zijn er in Nederland ruim 60.000 e-book exemplaren verkocht en 12.000 e-readers.
2009: Eind 2009 zijn er meer dan duizend Nederlandstalige boeken digitaal verkrijgbaar.
2009: Kerstverkopen: Amazon verkoopt meer e-books dan boeken, verkoopcijfers worden niet genoemd.
2010: Bibliotheek.nl start onderzoek i.s.m. TNO onderzoek naar uitleenbaarheid van e-books door bibliotheken.
2010: De juridische grenzen van het uitlenen van E-books wordt onderzocht tijdens een vergadering van de delegatieleden van de STOL.
2010: Bibliotheekblad nr 5 brengt een speciaal uit over e-books en e-ereaders.
2010: Apple’s iPad tablet is ook geschikt voor multimediale e-books, tijdschriften en kranten en start een eigen iBook store.
2010: Deloitte verwacht in zijn jaarlijkse TMT-rapport dat er in 2010 wereldwijd zo'n 5 miljoen e-readers en 100 miljoen elektronische boeken of e-books verkocht worden.
Maar het e-reading zal vooral gedaan worden met een laptop, tablet, netbook of een smartphone in plaats van op een speciale e-reader.

Jan de waal werkzaam bibliotheek Maasland , sinds 2000 beheerder e-book.startpagina.nl

Bronnen: E-mail archief, Internet, Digibieb.nl, Wikipedia